Privacy instellingen

Bepaal hier je cookie instellingen.

Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website goed te laten verlopen. Deze cookies slaan bijvoorbeeld uw taal voorkeur, artikelen in uw winkelmand en uw activiteiten op de website op.

Details bekijken

Analytische Cookies worden gebruikt om websitebezoek te meten. Hierdoor kan de website eigenaar zijn website verbeteren

Details bekijken

Een "tracking cookie" is een cookie die geplaatst wordt om internet gebruikers te identificeren over één of meerdere websites

Details bekijken
Verwijder instellingen Verwijderd!
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Hillside Blenders B.V. – gevestigd aan de Nieuwegracht 12, 3763 LB Soest, Nederland – is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy & Cookiebeleid.

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als wij jouw toestemming krijgen voor de verwerking van je persoonsgegevens, geldt artikel 6, lid 1, sub 1 van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) – in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij een betrokken partij bent, is artikel 6 lid 1 letter b van de GDPR de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om pre-contractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering, vormt artikel 6, lid 1 onder c van de GDPR de rechtsgrondslag. Mochten vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dan is artikel 6, lid 1 onder d van de GDPR de rechtsgrondslag. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en de belangen, de fundamentele rechten en vrijheden van jou niet zwaarder wegen dan het eerdergenoemde belang, artikel 6 lid 1 onder f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

WISSEN VAN GEGEVENS EN DUUR VAN OPSLAG

De persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als dit voorgeschreven wordt door de Europese of nationale wetgever in EU-regelgeving, wetgeving of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De gegevens zullen ook worden geblokkeerd of verwijderd als een opslagperiode die is voorgeschreven door de bovengenoemde normen afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie afkomstig van het computersysteem van de computer van de bezoeker. De volgende gegevens worden verzameld:

(1) informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

(2) het besturingssysteem van de gebruiker

(3) de internetprovider van de gebruiker

(4) het IP-adres van de gebruiker

(5) datum en tijd van toegang

(6) websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt

(7) websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

JURIDISCHE BASIS VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden, is vastgelegd in artikel 6, lid 1 onder f van de GDPR.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De tijdelijke opslag van jouw IP-adres door ons systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan jouw computer mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van elke gebruiker gedurende de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Mede hierdoor kunnen wij de website optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologie systemen garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Deze doeleinden zijn wettelijk gelegitimeerd overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder f van de GDPR.

DUUR VAN DE OPSLAG

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, wordt de opslag uiterlijk na zeven dagen beëindigd. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een koppeling met de gebruikers niet langer mogelijk is.

MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN VERWIJDERING

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid voor de gebruiker om hier bezwaar tegen te maken.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Om onze website en onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, maken wij gebruik van noodzakelijke statistische en marketing cookies met een puur technische functionaliteit.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

FUNCTIONELE EN NOODZAKELIJKE COOKIES

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Mokum Dusk goed te laten functioneren. De functionele cookies worden daarom ook standaard geplaatst en zullen niet worden verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Deze cookies zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld ingelogd blijft tijdens je bezoek aan de website of dat je producten in de winkelwand blijven wanneer je de website verlaat.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Google reCaptcha / Google Maps cookies

Cookienaam: _grecaptcha
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.
Provider: mokumdusk.com
Type: HTML Local Storage
Bewaartijd: 
Blijvend

Cookienaam: _GRECAPTCHA
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.
Provider: Google
Type: HTTP Cookie
 Bewaartijd: 179 dagen

Cookienaam: rc::a
Functie:
 Beoordeelt of de bezoeker een persoon is of een bot, zodat er juiste rapportages kunnen worden gemaakt over het gebruik van de website.
Provider: 
Google
Type: 
HTML
Bewaartijd: 
Blijvend

Cookienaam: rc::b
Functie:
 Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
Provider:
 Google
Type: 
HTML
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

Cookienaam: rc::c
Functie:
 Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
Provider:
 Google
Type: 
HTML
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

WooCommerce cookies

Cookienaam: wc_cart_hash_#
Functie: In afwachting
Provider: 

Type
: HTML
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

Cookienaam: wc_fragments_#
Functie: In afwachting
Provider: 

Type
: HTML
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

ANALYTISCHE EN STATISTISCHE COOKIES

Analytische, ook wel statistische cookies worden gebruikt  om het websitebezoek te meten. De informatie die wordt gemeten geeft ons inzicht in op welke manier de website wordt gebruikt, naar welke informatie de bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s voornamelijk worden bezocht. Omdat we de website continue willen analyseren en verbeteren hebben wij deze informatie nodig. Op deze manier willen wij de website zo prettig mogelijk maken voor de bezoeker.

GOOGLE ANALYTICS

Cookienaam: _ga
Functie: 
Google Analytics registreert een uniek ID en meet hoe je als gebruiker Mokum Dusk hebt gevonden. Maar ook welke pagina’s op de website het meest populair zijn. Zonder dit cookie missen we deze data. Hierdoor kunnen wij niet zien hoe de website gebruikt wordt en kunnen we de website ook niet verbeteren voor de gebruiker.
Provider: 
mokumdusk.com
Type
: HTTP
Bewaartijd: 
2 jaar

Cookienaam: _gat
Functie: 
Google Analytics meet hoe je als gebruiker Mokum Dusk hebt gevonden. Maar ook welke pagina’s op de website het meest populair zijn. Zonder dit cookie missen we deze data. Hierdoor kunnen wij niet zien hoe de website gebruikt wordt en kunnen we de website ook niet verbeteren voor de gebruiker.
Provider: 
mokumdusk.com
Type
: HTTP
Bewaartijd: 
1 dag

Cookienaam: _gid
Functie:
Google Analytics meet hoe je als gebruiker Mokum Dusk hebt gevonden. Maar ook welke pagina’s op de website het meest populair zijn. Zonder dit cookie missen we deze data. Hierdoor kunnen wij niet zien hoe de website gebruikt wordt en kunnen we de website ook niet verbeteren voor de gebruiker.
Provider: 
mokumdusk.com
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
1 dag

Cookienaam: collect
Functie: 
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Provider: 
Google-analytics.com
Type: 
Pixel
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

HOTJAR COOKIES

Cookienaam: _hjAbsoluteSessionInProgress
Functie:
Het analyseren van de website. Deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergave sessie van een gebruiker te detecteren.
Provider: 
Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
Verloopt na 30 minuten

Cookienaam: _hjFirstSeen
Functie:
Om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. 
Provider:
Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

Cookienaam: _hjIncludedInPageviewSample
Functie:
Het analyseren van de website. Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in het data sample gedefinieerd door de pageview-limiet van de site.
Provider:
Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
Verloopt na 30 minuten

Cookienaam: _hjIncludedInSessionSample
Functie:
Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Provider:
Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
Verloopt na 30 minuten

Cookienaam: _hjRecordingLastActivity
Functie:
Hotjar wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over gedragspatronen van bezoekers. Hotjar registreert paginabezoeken, muiskliks, muisbewegingen en de scrollactiviteit van bezoekers. De recordings worden door Hotjar geanonimiseerd; Hotjar toont en gebruikt geen IP-adressen.
Provider:
Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
1 dag

Cookienaam: _hjSessionResumed
Functie:
Cookie om sessie/opname opnieuw te verbinden als er verbindingsproblemen zijn geweest.
Provider: Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
Sessie

Cookienaam: _hjSessionUser_#
Functie:
Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.
Provider: Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
1 jaar

Cookienaam: _hjViewportId
Functie:
Cookies om (nieuwe) sessies te registreren en informatie op te slaan over de viewport.
Provider: Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
Sessie

Cookienaam: _hjRecordingEnabled
Functie:
Wordt gebruikt om de navigatie van bezoekers bij te houden om zo de website te kunnen optimaliseren.
Provider: Hotjar
Type: 
HTTP
Bewaartijd:
Sessie

MARKETING EN TRACKING COOKIES

Tracking cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen wij het surfgedrag van de bezoeker volgen en analyseren. We krijgen hierdoor een beter beeld van de pagina’s die je bezoekt. Aan de hand van jouw interesse kunnen wij de website optimaliseren. Indien je akkoord bent gegaan combineren wij de gegevens, die wij via de website hebben verkregen met de persoonsgegevens.

FACEBOOK PIXEL COOKIES

Cookienaam: _fbp
Functie:
 Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Provider:
mokumdusk.com
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
1 dag

Cookienaam: fr
Functie:
 Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Provider:
 facebook.com
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
3 maanden

Cookienaam: tr
Functie:
 Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Provider:
 facebook.com
Type: 
Pixel
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

GOOGLE COOKIES

Cookienaam: _gcl_au
Functie: Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Provider: Google Tag Manager
Type: HTTP Cookie
Bewaartijd: 3 maanden

Cookienaam: ads/ga-audiences
Functie: 
Gebruikt door Google AdWords om te meten welke bezoekers de meeste kans hebben klant te worden, gebaseerd op het gedrag van de bezoeker in de website.
Provider: 
google.com
Type
: Pixel
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

Cookienaam: IDE
Functie: 
Dit cookie wordt gezet via het Doubleclick domein om meting, rapportage, frequency capping, forecasting en spam filtering toe te kunnen passen.
Provider: 
doubleclick.net
Type: 
HTTP
Bewaartijd: 
1 jaar

Cookienaam: pagead/1p-user-list/#
Functie: Pending
Provider:
 google.com
Type: 
Pixel
Bewaartijd: 
Alleen tijdens de sessie

NIEUWSBRIEF

Op onze website is het mogelijk om je in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de ingevoerde gegevens in de invoervelden naar onze serviceprovider Mailchimp gestuurd. Dat is een platform voor het versturen van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (uiteraard in overeenstemming met het “Privacy Shield EU-US”).

Als onderdeel van de registratie worden het e-mailadres en in sommige gevallen de naam van de aanvrager opgevraagd en opgeslagen. Bovendien worden de volgende gegevens verzameld tijdens de registratie:

– IP-adres van de computer die toegang heeft tot de computer

– Datum en tijdstip van registratie

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt verwezen naar dit Privacy & Cookiebeleid en is je toestemming verkregen voor het verwerken van deze gegevens. De door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief op basis van jouw toestemming. Als abonnee van de nieuwsbrief worden individuele voorkeuren opgeslagen om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven aan te kunnen passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar het e-mailadres hieronder genoemd of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens.

CONTACTFORMULIER & E-MAILS

Onze website biedt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Als je hiervan gebruik maakt, worden de gegevens die je invoert in de invoervelden (je voornaam, achternaam en e-mailadres en eventueel je bedrijfsnaam en telefoonnummer) naar ons verzonden en opgeslagen. Evenals het bericht, het tijdstip en de datum van verzending.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt verwezen naar dit Privacy & Cookiebeleid en is je toestemming verkregen voor het verwerken van deze gegevens.

JOUW RECHTEN

Wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan beperken? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres hieronder. Via die weg kun je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Wil je helemaal geen cookies meer? Lees hieronder hoe je dat zelf kunt regelen.

COOKIES VERWIJDEREN

Als u cookies helemaal van uw computer wilt verwijderen, dan kan dat via de instellingen van uw browser.

Internet Explorer:

 1. Klik op het tandwiel rechts bovenin het venster.
 2. Kies ‘Internetopties’.
 3. Ga naar het tabblad ‘Algemeen’.
 4. Verwijder hier de browsergeschiedenis inclusief de cookies.

Microsoft Edge:

 1. Klik rechtsboven op het pictogram met de drie streepjes.
 2. Klik op Instellingen en in het nieuwe menu op ‘Kies wat u wilt wissen’.
 3. In het menu ‘Browsegegevens wissen’ staan standaard enkele opties aangevinkt. Vink hier cookies aan.
 4. Klik op Wissen.

Google Chrome:

 1. Klik rechts bovenin het venster op ‘instellingen’ (de drie puntjes).
 2. Ga naar ‘instellingen’.
 3. Typ in het zoekvak boven in het venster ‘cookies’.
 4. Kies de laatste optie ‘Cookies wissen’.

Mozilla Firefox:

 1. Ga naar menu en kies ‘voorkeuren’.
 2. Ga naar het tabblad ‘privacy & beveiliging’.
 3. Verwijder hier uw geschiedenis inclusief cookies.

Apple Safari:

 1. Klik linksboven in de werkbalk op ‘Safari’
 2. Kies voor ‘Wis geschiedenis’
 3. Kies voor ‘Wis gehele geschiedenis’.
VRAGEN OVER ONS PRIVACY & COOKIEBELEID

Voor vragen over ons Privacy & Cookiebeleid kun je een e-mail sturen naar: info@mokumdusk.com.