WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Hillside Blenders B.V. – gevestigd aan de Nieuwegracht 12, 3763 LB Soest, Nederland – is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy & Cookiebeleid.

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als wij jouw toestemming krijgen voor de verwerking van je persoonsgegevens, geldt artikel 6, lid 1, sub 1 van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) – in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij een betrokken partij bent, is artikel 6 lid 1 letter b van de GDPR de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om pre-contractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering, vormt artikel 6, lid 1 onder c van de GDPR de rechtsgrondslag. Mochten vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dan is artikel 6, lid 1 onder d van de GDPR de rechtsgrondslag. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en de belangen, de fundamentele rechten en vrijheden van jou niet zwaarder wegen dan het eerdergenoemde belang, artikel 6 lid 1 onder f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

WISSEN VAN GEGEVENS EN DUUR VAN OPSLAG

De persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als dit voorgeschreven wordt door de Europese of nationale wetgever in EU-regelgeving, wetgeving of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De gegevens zullen ook worden geblokkeerd of verwijderd als een opslagperiode die is voorgeschreven door de bovengenoemde normen afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie afkomstig van het computersysteem van de computer van de bezoeker. De volgende gegevens worden verzameld:

(1) informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

(2) het besturingssysteem van de gebruiker

(3) de internetprovider van de gebruiker

(4) het IP-adres van de gebruiker

(5) datum en tijd van toegang

(6) websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt

(7) websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

JURIDISCHE BASIS VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden, is vastgelegd in artikel 6, lid 1 onder f van de GDPR.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De tijdelijke opslag van jouw IP-adres door ons systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan jouw computer mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van elke gebruiker gedurende de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Mede hierdoor kunnen wij de website optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologie systemen garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Deze doeleinden zijn wettelijk gelegitimeerd overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder f van de GDPR.

DUUR VAN DE OPSLAG

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, wordt de opslag uiterlijk na zeven dagen beëindigd. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een koppeling met de gebruikers niet langer mogelijk is.

MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN VERWIJDERING

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid voor de gebruiker om hier bezwaar tegen te maken.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Om onze website en onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, maken wij gebruik van noodzakelijke statistische en marketing cookies met een puur technische functionaliteit.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.