INLEIDING

Deze website wordt beheerd door Hillside Blenders B.V. – producent van hoogwaardige (alcoholvrije) gedistilleerde dranken en dranken. Op de site en in deze Algemene Voorwaarden verwijzen de woorden ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Hillside Blenders B.V. Wij bieden deze website aan u aan, de gebruiker, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of een product van ons te kopen, maakt u gebruik van onze service en verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hier wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van en zonder beperking voor gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of contribuanten van content zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door het bezoeken van of gebruik te maken van enig onderdeel van de site, verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, wilt u de website mogelijk niet bezoeken of gebruik maken van services. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, wordt de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Ook op nieuwe functies en hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk gedeelte van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of bezoek van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u de wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 1 – VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarigheid bent in het gebied of land waar u woont, of dat u meerderjarigheid bent in het gebied of land waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de site en onze diensten, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht). U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk of schending van de Algemene Voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot onze website en onze dienstverlening.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kunnen worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de service, gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopteksten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Algemene Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder belangrijkere, nauwkeurigere, uitgebreidere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen aangeboden voor uw gemak. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN ONZE SERVICE

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor mogelijke gevolgen van wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of de beëindiging van de service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en beschikbaarheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de webshop zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw beeldscherm een nauwkeurige weergave geeft van de kleuren die wij op onze site gebruiken. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht in individuele gevallen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden, te beperken. Alle productprijzen en/of beschrijvingen van producten kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen inzicht worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de productie en verkoop van elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Alle aanbiedingen voor producten of diensten die op deze site worden gedaan, komen te vervallen waar dit verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in onze dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUUR- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u doet bij ons, te weigeren. We kunnen de aangekochte aantallen per persoon, per huishouden of per bestelling naar eigen inzicht beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klant-account, dezelfde creditcard en/of orders die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Mochten we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat verstrekt werd op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden gedaan, naar eigen inzicht te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige factuur- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, raadpleeg ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle of zeggenschap hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals ze beschikbaar zijn’ zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden. Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en naar eigen inzicht en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden geleverd door de onderhavige externe provider(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe functies en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die via onze site beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden omvatten. Koppelingen met derden op deze website kunnen u naar websites van derden verwijzen die niet met ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of controleren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zijn evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Lees het beleid en de procedures van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden), maar ook als u zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, of het nu online, per e-mail, per post of anderszins is (gezamenlijk ‘opmerkingen’ genoemd), dan gaat u ermee akkoord dat we deze opmerkingen te allen tijde, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en, in elk medium, op andere wijze kunnen gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden of te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor het gebruik van eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren. We kunnen, maar hebben geen verplichting om opmerkingen in de gaten te houden, te bewerken of te verwijderen met een mogelijk onwettige, aanstootgevende, bedreigende, lasterlijke, pornografische, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden schendt. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk- of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere schadelijke software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of gerelateerde websites zouden kunnen beïnvloeden.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de site valt onder ons Privacy & Cookie Beleid.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONTBREKENDE INFORMATIE

Het kan zijn dat beschrijvingen op onze site typografische fouten, onnauwkeurigheden of ontbrekende informatie bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of ontbrekende informatie te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie op onze site of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht informatie op onze site of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve als dit wettelijk is vereist. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de site of op een gerelateerde website wordt toegepast, aangezien dit geen garantie is dat alle informatie op onze site of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor het dienen van onwettige doelen; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) voor het schenden van internationale-, federale-, provinciale- of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) voor het schenden of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, smaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten van schadelijke code die op enige manier zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van onze site of van gerelateerde websites, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) voor het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) voor spammen, fishing, of het anderzijds benaderen van derden onder valse voorwendelen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) het verstoren of omzeilen van de veiligheidskenmerken van de site of gerelateerde websites, andere websites of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de site of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet dat uw gebruik van onze site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de site accuraat of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat we de site van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de site te allen tijde kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de site of uw onvermogen om deze te gebruiken geheel voor eigen risico is. De site en alle producten en diensten die via de site aan u worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) worden geleverd ‘in de huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, gebruikelijke handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Hillside Blenders B.V., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafbare, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de site zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de site, onze dienstverlening of enig product, waaronder: maar niet beperkt tot enige fouten of ontbrekende informatie in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de site of enige inhoud (of product) die via de site is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u geïnformeerd bent over de mogelijkheden. Omdat in sommige landen, staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om Hillside Blenders B.V. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, die niet aansprakelijk zijn voor enige claim of eis, inclusief redelijke honoraria voor advocaten, die door derden worden gedaan als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij ter referentie opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door het toepasselijke recht. Het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht gescheiden te zijn en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheid van partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruiken wilt maken van onze site en diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt. Als wij het vermoeden hebben dat u zich niet heeft gehouden aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze site en diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om rechten of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle door ons op deze site of met betrekking tot de service geplaatste beleidsregels of bedrijfsregels regelen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de site en onze diensten, en vervangen eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken onderdelen van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op de site. Het is uw verantwoordelijkheid om de site regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van onze website en diensten na online gepubliceerde wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar: info@mokumdusk.com.